درباره ما

این واحد صنعتی در سال ۱۳۸۱ تاسیس و تولید انواع آلیاژ های آلومینیوم را آغاز کرد . هدف اصلی از ایجاد این واحد ذیل به خودکفایی داخل علی الخصوص صنعت خودرو از لحاظ تامین آلیاژ های آلومینیوم و کمک به امر تولید و اشتغال زایی و نیز افزایش صادرات غیر نفتی در کشور بوده است.

گواهینامه ها و افتخارات

خروجی کار ها

تیم ما

This is paperandmore coupon code only one reason which the majority of individuals do not like the idea of the entire research paper system.