درباره ما

درباره ما

این واحد صنعتی در سال ۱۳۸۱ تاسیس و تولید انواع آلیاژ های آلومینیوم را آغاز کرد . هدف اصلی از ایجاد این واحد ذیل به خودکفایی داخل علی الخصوص صنعت خودرو از لحاظ تامین آلیاژ های آلومینیوم و کمک به امر تولید و اشتغال زایی و نیز افزایش صادرات غیر نفتی در کشور بوده است.

نمایش همه خدمات
خروجی کار ها

تیم ما