تماس با ما

تماس هاس شرکت
۴۵۸۳۶۸۷۸ ۰۳۱
۴۵۸۳۶۲۶۰ ۰۳۱
۴۵۸۳۶۹۶۰ ۰۳۱ دورنگار

ایمیل : info@alliagsaz.com

آدرس : اصفهان شهرک صنعتی دولت آباد خیابان بهارستان ۴۶ کوچه تیمچه شرکت آلیاژ ساز اسپادانا
کد پستی : ۸۳۴۱۶۶۵۶۹۴

[recaptcha]